Budapesti Mintabolt
+36 30 701 18 53
Hétköznap: 09:30-18:30
Webshop
+36 20 321 25 45
+36 20 422 44 34
Hétköznap: 10:00-17:00
info@wobblerek.com

Video

Live Target - SunFish
06.11.2016 02:23:21
MIMIX Hopper
07.08.2015 16:30:40
Tiszai süllők nyomában
20.01.2015 23:49:53
Keitech crazy flapper
21.01.2015 00:00:20
Megabass
07.03.2015 16:08:34
további videók ↑
magyarországi képviselet
POWERED by *IPCC*
Budapesti Mintabolt
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet

Nyereményjáték!!!

Mr.Bean_face


Te NE Legyél Április Bolondja !!!Wobblerek.com – Nyereményjáték

Vásárolj a Wobblerek.com webshopban vagy a Budapesti szakáruházban legalább 5000 forint értékben április 15 – május 15 között, és nyerj egy Hírős Yacht – Kimple 370 csónakot!


A sorsolást közjegyző végzi május 20.-án!


Ahhoz, hogy a nyereményjátékon részt vehessél, nem kell mást tenned, mint bruttó 5000 Ft értékben vásárolni a Wobblerek.com webshopban vagy a Wobblerek.com – Budapest 1158, Késmárk utca 32. cím alatt lévő márkaboltjában április 15 és május 15 között. Az 5000 Ft felett vásárlók között egy Kimple 370 típusú horgászcsónakot sorsolunk ki. A sorsolás közjegyző előtt történik. A csónakot a nyertes átveheti az üzletben.

 

A Játékban az vesz részt:

aki a játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig 5000 forint felett vásárol és az üzletben átvett jelentkezési lapot, kitöltve, bedobja az ott elhelyezett lezárt dobozban, valamint mindenki, aki a wobblerek.com webshopban 5000 forint felett vásárol. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után vásárlók nem vesznek részt a játékban.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a szervező tulajdonosai, vezető, tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói, illetve egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


 A nyereményjáték Szabályzata:


 A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Wobblerek.com Kft. (2112 Veresegyház, Wesselényi Miklós utca 17.) által - meghírdetett, https://www.facebook.com/wobblerek.com.hungary/ oldalon elérhető “ne légy Április bolondja” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
 
A Játék szervezője és lebonyolítója a Wobblerek.com Kft. (2112 Veresegyház, Wesselényi Miklós utca 17.)
 
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
 
1. A Játékban résztvevő személyek
 
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 
• a  szervező  tulajdonosai,  vezető  tisztségviselői,  munkavállalói,  megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; • egyéb,  a  lebonyolításban  közvetlenül  közreműködő  cégek  (pl.  a  nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve  a  jelen  Szabályzatban  részletezett  adatkezelési  hozzájárulásokat  a  Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Wobblerek.com Kft. nem értesíti a Játékost.
 
A  Játékos  kijelenti,  hogy  a  Játékra  történő  jelentkezés  során  megadott  adatai megfelelnek a valóságnak.
 

2. A Játék leírása
 
Ahhoz, hogy a nyereményjátékon részt vehessen, nem kell mást tennie, mint bruttó 5000 Ft értékben vásárolni a Wobblerek.com Kft. 1158, BP, Késmárk utca 32. cím alatt lévő márkaboltjában vagy a Wobblerek.com Kft. disztribútor partnere (Poseidon Szociális Szövetkezet) álltal üzemeltetett wobblerek.com című webshopjából. Az Április 10 és május 10között, 5000 Ft felett vásárók között egy Kimple 375 típusú horgászcsónakot sorsolunk ki. A sorsolás közjegyző előtt történik. A csónakot a nyertes átveheti az üzletben.


 
3. A Játék időtartama
 
A Játék 2019. április 15. és 2019. május 15. között zajlik.
 
A Játékban az vesz részt, aki a játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig 5000 forint felett vásárol és az üzletben átvett jelentkezési lapot, kitöltve, bedobja az ott elhelyezett lezárt dobozban, valamint mindenki aki a a wobblerek.com webshopban 5000 forint felett vásárol. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után vásárlók nem vesznek részt a játékban.
 
 
4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek
 
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
 
A Játék részvételi feltételei:
 
•   a Játék során bruttó 5000 forint feletti vásárlás a Wobblerek.com Kft. mintaboltjában illetve a Disztributor partnere álltal üzemeltetett wobblerek.com webshopban • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek, • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 
• hozzájárulás, hogy a Wobblerek.com Kft. közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
 
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Wobblerek.com Kft.nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.
 
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, -  és             a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.
 
5. Nyeremény
 
A Játék nyereménye: A játék időtartama alatt bruttó 5000 forint vásárlók között 1 db KIMPLE 375 típusú aluminium horgászcsónak.
 
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
 
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
 
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
 
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a  Wobblerek.com Kft és a Játékos kötelesek együttműködni.
 
A Wobblerek.com Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Wobblerek.com Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség, szállítás), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
 
A Wobblerek.com Kft. az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.
 
6. Sorsolás
 
A sorsolás 2019. május 20. án történik, amit közjegyző végez. A játék során a lezárt gyűjtődobozba bekerült szelvények a közjegyző álltal leszámolásra kerülnek, majd ezekből a nyertes szelvény kihúzásra kerül. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
 
A  sorsolás alkalmával a nyereményhez 1  fő  pótnyertes sorsolása is  történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Wobblerek.com Kft. tulajdonában marad.
 
 
A  nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az  a  Játékos, aki  a  jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
 
 
7. Nyertesek értesítése
 
A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon a sorsolást követő 8 munkanapon belül értesítjük.
 
A nyeremények igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.
 
 
 
8. A nyeremény átvétele
 
A  Játékosok kötelesek együttműködni a  Wobblerek.com Kft.-vel a  nyeremény átvétele, illetve  igénybe  vétele  érdekében.  Amennyiben  ennek  nem  tesznek  eleget,  és  a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Wobblerek.com Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.
 
Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 16 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A  nyertes  a  nyereményt  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban  vagy  közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 8 napon belül köteles tájékoztatni a Wobblerek.com Kft-t.
 
 A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is  átveheti oly módon, hogy  a  meghatalmazás tényéről a Wobblerek.com Kft.-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Wobblerek.com Kft. részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Wobblerek.com Kft. a nyeremény átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és  a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza
 
 
9. Adatkezelés
 
Adatkezelés
 
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó.  
 
1.       Az adatkezelő adatai Adatkezelő, üzemeltető: Wobblerek.com Kft. Cím: 2112, Veresegyház, Wesselényi M. u. 17. Levélcím: UA E-mail: bolt@wobblerek.com  Telefon: +36 30 651 0605
 
Adószám: 25393899-2-13 Cégjegyzékszám: 13 09 177552 Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: bolt@wobblerek.com Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Breza József Ügyvezető igazgató
 
 
2.       Adatkezelési cél és jogalap A Játékban történő részvétel során a Játékos a   szelvény kitöltése során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:
 
Kezelt   adatok   és   az   adatkezelés megnevezése
Az adatkezelés célja Az             adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást, nyeremény kézbesítését
Az érintett hozzájárulása
A  Játékban  résztvevő   játékos  neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím)
Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése
A Wobblerek.com Kft.   és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő              esélyek biztosítása
 
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)
A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció,   a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi  C.  törvény,  a személyi jövedelemadóról     szóló 1995. évi CXVII. törvény
 
3.       Az adatok megőrzési ideje A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:
 
Kezelt adat Időtartam A     Játékban     résztvevő     játékos     neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) a játék időtartama és azt követő 6 hónap A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 30 napig a Wobblerek.com Kft facebook oldalán  a sorsolást követő 30 nap
A  nyertes  adatainak  kezelése  (név,  lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)
8 év
A     játékosok     neve     és     e-mail     címe (hírlevélszolgáltatás, eDM, )
a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése  hiányában legfeljebb 3 évig
A   játékosok   neve   és   e-mail   címe   (más promóciós játékok reklámozása)
tiltakozásig,       illetve       a       hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
 
 
A Wobblerek.com. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: bolt@wobblerek.com, Wobblerek.com Kft. 2112, Veresegyház, Wesselényi Miklós u. 17.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
 
4.        Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei a)        A  nyereménnyel  kapcsolatos  adminisztráció  során  a  játékosok  személyes  adatai  és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során. b)        Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 
 
 
10. Felelősség
 
A kitöltött szelvény hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési késedelemért a Wobblerek.com Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Wobblerek.com Kft-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi    következmény    minden    esetben     kizárólag    a     Játékosokat    terheli.
 
A Wobblerek.com Kft. a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
 
A Wobblerek.com Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való  részvétel  során,  a  Játék  esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Wobblerek.com Kft-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
 
A Wobblerek.com Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért,  adott  célra  való  alkalmasságáért  semmilyen  felelősséget  nem  vállal. A Wobblerek.com Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Wobblerek.com Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Wobblerek.com Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Wobblerek.com Kft. megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Wobblerek.com Kft. a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 
11. Egyéb
 
A Wobblerek.com Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
 
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető   a https://www.facebook.com/wobblerek.com.hungary/ weboldalon.
 
Amennyiben a  játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a  Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a bolt@wobblerek.com  e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2019. 04. 02.

Breza József

ügyvezető igazgató 

Wobblerek.com Kft.

← Vissza az írásokhoz