Budapesti Mintabolt
+36 30 701 18 53
Hétköznap: 09:30-18:30
Webshop
+36 20 321 25 45
+36 20 422 44 34
Hétköznap: 10:00-17:00
info@wobblerek.com

Video

Live Target - SunFish
06.11.2016 02:23:21
MIMIX Hopper
07.08.2015 16:30:40
Tiszai süllők nyomában
20.01.2015 23:49:53
Keitech crazy flapper
21.01.2015 00:00:20
Megabass
07.03.2015 16:08:34
további videók ↑
magyarországi képviselet
POWERED by *IPCC*
Budapesti Mintabolt
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A Wobblerek.com Webáruház
Személyes Adatvédelmi TájékoztatójaA SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Cégnév: POSEIDON Szociális Szövetkezet

Székhely és levelezési cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 162.

Cégjegyzékszám: 15-02-050779

Cégbejegyzés: Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 24657125-2-15

Kapcsolattartó: Varga Pál (Ügyvezető Elnök)

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 70 604 8974

Ügyfélszolgálat: +36 20 321 2545, +36 70 882 8974

Email cím: info{kukac}wobblerek.com

 


SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA


A Webáruház tevékenységének adatkezeléseinek jogalapjai az egyes adatkezelések részleteinél meghatározásra kerülnek.


Webáruház regisztráció

A regisztráció felhasználói fiók létrehozásával történik az alábbi módon:

-          a Webáruház oldalán elérhető űrlap kitöltésével,

-          telefonon a +36 20 321 2545, +36 70 882 89 74 és a +36 70 604 89 74 telefonszámon keresztül szóban

Minden esetben szükséges az email cím és jelszó megadása a felhasználói fiók létrehozásához.


Az adatkezelés célja:

-          az Ügyfelek nyilvántartása,

-          Ügyfelek egymástól való megkülönböztetése,

-          Ügyfelekkel való kapcsolattartás,

-          Ügyfél által vásárolt termékek összesítése


Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható.


A kezelt adatok köre:
rendelési azonosító, megszólítás, név (keresztnév és családi név), szállítási cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, amennyiben vásárlás történik az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím. Webáruház regisztráció, azaz email cím és jelszó megadása nem feltétele a rendelésnek.


Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
a következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton              4461 Nyírtelek, Dózsa György út 162.
 • e-mail útján             info{kukac}wobblerek.com e-mail címen,
 • telefonon                 +36 20 321 2545, +36 70 882 89 74 számon.

 

Személyes adatok forrása:
érintett által megadott adatok. A POSEIDON Szociális Szövetkezet nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a POSEIDON Szociális Szövetkezet az adatkezelést megszünteti.


Az adatkezelés időtartama:

 • az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • az Ügyfél utolsó vásárlásától számított 5 év


Megrendelőlap – vásárlás:

 Termék megrendelése az alábbi módon történik:

 • a Webáruház oldalán elérhető űrlap kitöltésével,
 • telefonon a +36 20 321 2545, +36 70 882 89 74 és a +36 70 604 89 74 telefonszámon keresztül szóban

 

Előzetes regisztráció nem szükséges megrendeléshez.

 

Az adatkezelés célja:

 • a Webáruházban történő vásárlás,
 • számla kiállítása,
 • Ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
 • a megrendelések teljesítése,
 • a vásárlás és fizetés dokumentálása,
 • számviteli kötelezettség teljesítése,
 • kapcsolattartás Ügyféllel


Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.


A kezelt adatok köre:
rendelési azonosító, név (keresztnév és családi név), szállítási cím, telefonszám, email cím, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó (amennyiben van ilyen), az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím. Amennyiben az Ügyfél nem adja meg az ebben a pontban felsorolt adatait, a Társaság nem tudja az Ügyfél megrendelését teljesíteni, mivel ezen adatok az Adásvételi Szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükségesek.


Személyes adatok forrása:
érintett által megadott adatok. A POSEIDON Szociális Szövetkezet nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a POSEIDON Szociális Szövetkezet az adatkezelést megszünteti.


Adatkezelés időtartama:
a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Adattovábbítás


Banki tranzakció:
POSEIDON Szociális Szövetkezet bankszámláját a Polgári Bank Zrt.-nél vezeti. Bankszámlás átutalás esetén a Polgári Bank Zrt. felé továbbításra kerül az Ügyfél neve, a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.


Futárszolgálat:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag - Logisztikai Kft. Székhely: GLS Európa u. 2., 2351 Alsónémedi, Magyarország Weboldal: www.gls-hungary.com; www.csomag.hu; www.glsconnect.hu Tel.: +36 29 88 66 74Fax: +36 29 88 66 71 Továbbított adatok: családnév, utónév, kiszállítási cím, email cím, telefonszám, vételár (utánvét esetén)

Adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása. A kiszállítással kapcsolatos személyes adatkezelésre a GLS mindenkori adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.

Parcelshopon keresztüli átvétel esetén a GLS által biztosított Csomagpontokon lévő üzletek részére továbbított adatok: családnév, utónév, vételár (utánvét esetén) Adatkezelés célja: megrendelt termék átvétele.

 

Adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató):
Webtárhely szolgáltató: EVOLUTIONET Kft. www.domain-tarhely.net

Adatkezelés célja: rendszergazdai tevékenység

 

PANASZBEJELENTÉS:


Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: POSEIDON Szociális Szövetkezet, 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 162.
E-mail cím: info{kukac}wobblerek.com

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a POSEIDON Szociális Szövetkezet a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a POSEIDON Szociális Szövetkezet a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A POSEIDON Szociális Szövetkezet zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a POSEIDON Szociális Szövetkezet az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A POSEIDON Szociális Szövetkezet a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

-          Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

-          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

-          Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


Nyírtelek, 2018.05.24.

Wobblerek.com - Minden jog fenntartva!